Resmî Gazete'de 6 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayınlandı. Peki, Resmî Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Temmuz 2024 Tarihli ve 32594 Sayılı Resmî Gazete ayrıntıları…

BARTIN VE DÜZCE İLLERİNE İDARE MAHKEMELERİ KURULACAK

Bartın İdare Mahkemesi, Bartın ilinin yargı çevresinde faaliyet gösterecek şekilde kurulurken, Düzce İdare Mahkemesi ise Düzce ili için belirlenen yargı çevresinde hizmet verecek. Bu adım, bölgede adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına olanak sağlayacak. Yeni idare mahkemelerinin kurulmasıyla birlikte, vatandaşlar idareye karşı açtıkları davalarda daha hızlı çözümler alabilecekler. Yetkililer, yeni mahkemelerin en kısa sürede faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüteceklerini belirtti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 12730 Sayılı Kararı

KARAR

–– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ