Sanayi tesislerinin ülke ekonomisine katkısı tartışılmaz; fakat son yıllarda yaşanan yangın vakaları bu 'ekonomik motorları' tehdit etmeye başladı. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Sanayi tesisleri ülke ekonomisinin dinamosudur ve yönetilemeyen riskler büyük tehlike oluşturur" diye konuştu.

ÖNLEM ALMAK MÜDAHALEDEN DAHA ÖNEMLİ

Yangınlar başladıktan sonra yapılacak müdahalelerin önemi elbette büyük; ancak Atmaca'ya göre asıl önemli olan önlemler.

"Yangın başladıktan sonra yapılacak müdahale için yetkin personeli hazırlamak dahil, birçok önlemi almak gereklidir. Ancak, esas olan; yangınların önüne geçebilecek tedbirleri baştan almaktır" ifadelerini kullanıyor.

SANAYİ YANGINLARININ GERÇEK MALİYETİ

Tesisler ne kadar sigortalı olursa olsun, yangın sonrası işletmelerin sektöre geri dönüş oranları düşüktür. "Ülke ekonomisini de sekteye uğratır" diyen Atmaca, "Can kayıpları ve maddi zararların yanı sıra ekonomiye de büyük darbe vuruluyor" şeklinde konuştu.

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ 

Atmaca, yangınların çeşitli sebepleri olduğunu belirtiyor: Elektrik kaçakları, metal kaynağı, sürtünme ve bakım eksiklikleri. "Her yangının su ile söndürülemeyeceğini" hatırlatıyor ve "söndürme sistemleri çeşitli olmalı" diyor.

KRİTİK NOKTA: YAPI MALZEMELERİ

Yangınların hızla yayılmasının bir diğer sebebi ise yapı malzemeleri. Atmaca,

"Özellikle poliüretan köpük malzeme içeren panellerin yanıcı oluşu, yangını kontrol altına almayı güçleştiriyor."

diye açıklıyor ve cam yünü, taş yünü gibi alternatiflerin kullanılması gerektiğini belirtiyor.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER VE EĞİTİM ŞART

Atmaca, yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin ve düzenli tatbikatların önemini vurguluyor.

"Olası yangınların önüne geçebilmek ve ekonomiye zararı minimiz etmek için her türlü tedbir özenle alınmalı" ifadelerini kullanıyor.