Tapu işlemleri için verilen vekaletler doğru düzenlenmezse ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte detaylar…

VEKALET KAPSAMINA DİKKAT!

Günümüzde tapu işlemleri için verilen vekaletlerin birçoğu hatalı. Doğru şekilde vekalet vermek için yapılması gerekense noterde düzenlenen belgenin kapsamını maddeler halinde belirtmekten geçiyor. Tapu işlemleri için verilecek vekaletnamelerde, söz konusu taşınmazın alım-satım işlemleri için sınırlı süre aralığında bir belge oluşturmak gerekiyor. Eğer bunu yapmayıp, normal bir vekalet belgesi düzenletirseniz, yetkilendirdiğiniz kişi sizin adınıza farklı taşınmazlar satabilir ya da alabilir. Ayrıca vekaletnamenin geçerlilik süresi mutlaka belge üzerine işlenmeli. 

Dolandırıcıların Planını Noter Çalışanları Bozdu

VEKALET VERİRKEN YETKİ BELİRLENMESİ HUSUSU 

Tapu işlemlerinde sadece alım-satım vekaleti verilirken, söz konusu işlemin gerçekleşmesi için farklı ihtiyaçlar da ortaya çıkabiliyor. Bu durumda yapmanız gerekense vekalet verirken ihtiyaç duyulan işlemler için yetkilendirme yapmak. Bu sayede taşınmazın satışı noktasında ihtiyaç duyulan diğer işlemler için vekalet verilen kişi işlem yapma yetkisine kavuşturulur ve alım-satım işlemi sorunsuz şekilde, sekteye uğramadan, seyrini sürdürür. 

Noterler

VEKALET NEREDE VE NASIL DÜZENLENİR?

Tapu işlemlerinde verilecek vekalet için gidilecek yurt içinde noterler olarak karşımıza çıkmakta. Yurt dışındaki taşınmaz alım-satım işlemleri içinse konsolosluklar vekalet belgesi düzenlemekte. Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerde, belgeyi oluşturan noterin veya konsolosun adı, adresi, imza ve mührü,  düzenleme yeri, tarihi ile yevmiye numarası bulunmalı. Ayrıca vekalet belgesi verinin ve vekalet edecek kişinin kimlik bilgilerine göre düzenlenmeli. Vekalet edecek avukat ise vekaletname avukatlık kimlik belgesine göre düzenlenmeli. Son olarak vekalet verenin yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı vekalette mühürlenmiş şekilde yer almalı. 

Muhabir: VELİ AKOĞLU