Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için şart koşuyor. Ülkemizde de her yıl ekim ayının ilk haftası “Emzirme Haftası“ olarak kutlanılıyor. Kutlamalar çerçevesinde açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,

“Anne sütü; bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerini içeren, bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besindir” şeklinde görüş belirtti.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Yapılan açıklamada;

“Biyoyararlılığı yüksektir ve sindirimi kolaydır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye gelişimsel, bağışıklık, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar” denildi. Açıklamaya şu şekilde devam edildi:
“ Anne sütüyle beslenme en güvenli (doğal, hazır, hijyenik), en çevreci beslenme yöntemidir. Sağlık harcamalarını, iş gücü kaybını ve bebek beslenmesine ilişkin harcamaları azaltarak aile ve ulusal düzeyde ekonomiye katkı sağlar.  Bakanlığımız tarafından 1991 yılından itibaren emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmeye başlanmıştır. Programın amacı; bebekler için en ideal beslenme yönteminin emzirme olduğu kaydedildi. Anne sütü ile besleyen annenin, bebeğini emzirme hakkı olduğuna inanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda temel politikamız, doğan tüm bebeklerin doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlatılması. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6. aydan sonra tamamlayıcı besinlerin yanı sıra emzirmenin 2 yıl ve ötesine kadar devam ettirilmesidir" dedi.

ANTALYA BEBEK DOSTU İL

Antalya’nın bebek dostu şehirlerarasında yer aldığını belirten yetkililer, anne sütünün ilk 6 ay bebeğe verilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıldığını belirttiler. Açıklama şu şekilde son buldu:

“Ülkemizde emzirme ile ilgili göstergelerde yıllar içinde iyiye gidiş gözlenmektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü verme oranı yüzde 40,7 oldu. İlimiz 2007 yılında  'Bebek Dostu İl' unvanı almıştır. Program kapsamında; güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile anne adaylarını, anne sütü ve emzirme konusunda bilgiler verildi. Doğumdan sonra annelere, bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastanelere ve aile hekimliği birimlerine  'Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi' unvanı verildi. İlimizde de bu doğrultuda çalışmalar devam etmekte olup 34 Hastane ve 831 Aile Hekimliği biriminin (yüzde 95)  Bebek Dostu unvanları bulunmaktadır. Kepez Belediyesi de 2022 yılında Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş unvanını almıştır. Anne sütü her bebeğin hakkıdır.”