Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak Aralık ayı olağan meclis toplantısının 10 gündem maddesi çerçevesinde Tünektepe turizm tesis alanının, 11. Gündem maddesi içinde Lara sahilinin kiraya verilmesi konusu görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun önerisi kabul görürse, Lara sahili ihaleye çıkarılarak 30 yıllığına kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilecek.

ENCÜMENE YETKİ VERİLECEK

Buyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı olağan meclis toplantısının 11. Gündem maddesi çerçevesinde Lara sahilinin 30 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılması konusu görüşülecek. Aralık ayı gündeminin 11. Maddesinde görüşülecek Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda,

“Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı İlimiz, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi 28023 ada 1, 28026 ada 1 ve 2, 28603 ada 2, 28604 ada 1, 28605 ada 1 ve 2, 28607 ada 1 ile 28608 ada 1 parseller ile Antalya Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olduğu 2372, 2374 parseller ile 28024 ada 2 parsel sayılı taşınmazların yürürlükteki imar planı fonksiyonlarına uygun olarak projelendirilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 30 (otuz) yıl süreyle sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye encümenine yetki verilmesi…” ifadelerine yer verildi.

Konyaaltı Sahili'nde Börü ve Winner iş başında Konyaaltı Sahili'nde Börü ve Winner iş başında

TÜNEKTEPE DE KİRALANACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı gündemi içinde Tünektepe turizm tesis alanının kiraya verilmesi konusu da görüşülecek. Aralık ayı gündeminin 10. Maddesi çerçevesinde görüşülecek  Tünektepe’nin kiralanmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda ise,

“10. İlimiz, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyemize kiraya verilen ve kesin izin taahhüt senedi imzalanan ormanlık alanlar üzerinde Tünektepe turizm tesis alanın onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesisler ile alan düzenlemesinin yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince 21.04.2035 tarihine kadar sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye encümenine yetki verilmesi …” ifadeleri yer aldı.