Serbest piyasada döviz fiyatları 17 Nisan 2024 Serbest piyasada döviz fiyatları 17 Nisan 2024

FETÖ/PDY terör örgütünün finansmanında kullanıldığı suçlaması ile el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun kayyım olarak atandığı; Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, 12610 ada, 4 parselde kain 11, 13 ve 14 nolu bağımsız bölümlerden, araçlardan ve menkullerden oluşan Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Markantalya AVM'de yer alan  3 taşınmaz ve menkullerin satışına karar verildi.

KAPALI ZARF AÇIK ARTIRMA 

Fon Kurulu kararı ile oluşturulan “Markantalya Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan alan  3 adet taşınmaz ve menkullerin oluşturduğu bütünlüğün satış ihalesi 72 milyon 500 bin lira muhammen bedel üzerinden yapılacak. İhaleye katılabilmek için sunulması gereken geçici teminat bedelinin 7 milyon 250 bin lira olarak belirtildiği ihale şartnamesininin yayınlandığı Resmi Gazete'de isteklilerin ihaleye teklif vermesi için  yapmaları gereken işlemler şu şekilde sıralandı: 

“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 19.03.2024 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır." 

TMSF -  İstanbul

FETÖ İLTİSAKLILAR KATILAMAYACAK 

20 Mart 2024 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek ihaleye FETÖ iltisaklı gerçek ve tüzel kişilerin katılamayacağı belirtilen ihale ilanında, kapalı zarfta verilen tekliflerin açılması ile ihaleye katılmaya hak kazananlar arasında açık artırma usülü ile satış yapılacağı bilgisine yer verildi. İhalenin diğer detayları şöyle: 

"İhale 20.03.2024 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile “Fon”un kayyım atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar."
 

Muhabir: DUYGU TEKİN