Uzman öğretmenlik, mesleğinde ilerlemek ve daha fazla sorumluluk almak isteyen öğretmenler için önemli bir adımdır. Bu unvana sahip öğretmenler hem öğrencilerine daha iyi bir eğitim sunmak hem de meslektaşlarına katkıda bulunmak için daha donanımlı hale gelirler. Peki, uzman öğretmen maaşı 2024 yılı için ne kadar? İşte tüm detaylar…

Uzman Ogretmen Maasi 2

Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Uzman öğretmen maaşı, 1/4 derecesindeki bir memurun maaşını temel alarak hesaplanır. Bu maaşa kıdem aylığı, ek ödemeler, kıdem tazminatı, yıpranma payı ve görev yapılan yere göre ek ödemeler gibi unsurlar eklenir.

Uzman öğretmen maaşı 2024 yılında ortalama başlangıç olarak aşağıdaki gibidir:

 • 1/4 derecesinde bir uzman öğretmen maaşı Temmuz 2024 yılı karşılığı, zamlar sonrasında 52.568 TL'ye yükselmiştir.

NOT: Bu maaş başlangıç olarak hesaplanmıştır. Elbette kıdem, tecrübe gibi faktörlerle uzman öğretmenler daha fazla kazanabilmektedir.

Uzman Öğretmen Maaş Farkı

Uzman öğretmen maaşında fark, uzman öğretmen unvanı alan öğretmenlerin maaşlarında meydana gelen artışı ifade eder. Bu artış kıdem aylığı, ek ödemeler, kıdem tazminatı, yıpranma payı ve görev yapılan yere göre ek ödemeler gibi unsurlarda yaşanan değişikliklerden kaynaklanır.

Uzman öğretmenler, eğitim camiasında daha fazla sorumluluk üstlenir ve daha yüksek maaş alırlar. Unvan, öğretmenlik mesleğinde bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen ve eğitimde daha fazla söz sahibi olmak isteyen öğretmenler için önemli bir hedeftir.

Uzman Ogretmen Maasi 4

Kaç Yıl Sonra Uzman Öğretmen Olunur?

Uzman öğretmenlik seçimi sınav ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır. Seçime katılabilmek için öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet süresi ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması gibi şartlar gereklidir. Uzman öğretmenlik unvanını alan öğretmenler maaş artışı ve terfi gibi haklardan faydalanmaktadır.

5 Yılını Dolduran Öğretmen Uzman Öğretmen Olabilir Mi?

Geçmişte yürürlükte olan yönetmeliğe göre 5 yılda uzman öğretmen olunabiliyordu. Fakat yeni yasa tasarısında bu süre 10 yıla çıkarıldı. Bu nedenle 5 yılı dolduran öğretmenler şu an için uzman öğretmenlik seçimine başvuramamaktadır.

Uzman Ogretmen Maasi 4

Uzman Öğretmen Nedir?

Uzman öğretmenlik, öğretmenlik mesleğinde ileri düzey bilgi ve becerilere sahip olmayı ifade eden bir kariyer basamağıdır. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini teşvik etmek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Uzman öğretmen olmak için adaylık dönemi hariç 10 yıl öğretmenlik yapmış olmak ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları sınavında (ÖMKBS) başarılı olmak gerekir. Yüksek lisans yapmış öğretmenler sınavdan muaf olmakla birlikte uzman öğretmenlik eğitimi almaları zorunludur.

Uzman öğretmenlik, Türk eğitim sisteminde öğretmenlik mesleğinde önemlidir. Bu unvanın kökeni 2005 yılına uzanır. O yıl yürürlüğe giren "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ile öğretmenlik, aday öğretmenlik, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda ilk uzman öğretmenlik sınavı 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Sınavı geçen ve gerekli değerlendirmeleri tamamlayan öğretmenlere 2007 yılında uzman öğretmenlik unvanı verilmiştir.

Uzman öğretmen olmak için öğretmenlerin, aday öğretmenlik ve öğretmenlik olmak üzere en az 10 yıl fiili hizmet süresi olması ve bir sınavda başarılı olması gerekiyordu. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşuyordu. Yazılı sınavda genel bilgi ve mesleki yeterlilik testleri uygulanırken sözlü sınavda ise adayların pedagojik bilgi ve becerileri değerlendiriliyordu.

2014 yılında "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik ile uzman öğretmenlik sınavı kaldırıldı. Yeni düzenlemede öğretmenlerin en az 10 yıl fiili hizmet süresi tamamlamaları ve "uzman öğretmenlik gelişim programı"nı başarıyla tamamlamaları uzman öğretmen olabilmeleri için yeterli hale getirildi.

Uzman öğretmenler, pedagojik açıdan daha donanımlı ve alanlarında daha uzman öğretmenler olarak kabul edilir. Eğitim programlarını geliştirme, ders materyalleri hazırlama, değerlendirme sistemleri oluşturma gibi konularda daha fazla sorumluluk alırlar. Ayrıca mentor öğretmen olarak görev alarak daha az deneyimli öğretmenlere rehberlik ve destek de sağlayabilirler. Uzman öğretmenlik, öğretmenlik mesleğinde bir dönüm noktasıdır. Bu unvana sahip kişiler, uzman öğretmen maaşı ve ödenek bakımından da bazı avantajlar elde ederler. Layık olmak için sadece bilgi ve deneyim yeterli değildir. Aynı zamanda bazı kişisel ve mesleki özelliklere de sahip olmak gerekir.

Uzman Ogretmen Maasi 5

Uzman Öğretmen Nasıl Olunur?

Bu unvan için belirli şartları yerine getirmeniz gerekir.

Uzman öğretmenlik şartları şunlardır:

 • Öğretmenlik mesleğinde 10 yıl kıdem sahibi olmak (adaylık dönemi hariç)
 • Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları (ÖMKBS) sınavında başarılı olmak
 • Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamak
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak

Yüksek lisans yapmış öğretmenler ÖMKBS sınavından muaf tutulurlar. Ancak uzman öğretmenlik eğitimini tamamlamak zorundadırlar. Bu durumda en çok merak edilen sorulardan biri de uzman öğretmenlik için kimler başvurabilir şeklindedir.

Uzman Öğretmen Başvuru

Uzman öğretmenlik için başvuru MEB tarafından belirlenen tarihlerde MEBBİS üzerinden yapılmaktadır. Başvurular kabul edildikten sonra sınav ve eğitim programı ile ilgili bilgiler adaylara duyurulur. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yazılı sınav yapılmakta, ikinci aşamada ise uygulama sınavı yapılmaktadır. Uygulama sınavında adaylar kura ile belirlenen bir konuda ders işler ve değerlendirilir.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Uzman öğretmenlik başvuru dilekçesi
 • MEB hizmet belgesi
 • Diploma fotokopisi
 • Transkript fotokopisi
 • ÖSYM sonuç belgesi
 • Yüksek lisans diploması ve transkripti (yüksek lisans mezunları için)
 • Sağlık raporu

Uzman öğretmenlik eğitimi 180 saatlik bir programdan oluşmaktadır. Bu programda eğitim bilimleri, alan bilgisi, değerlendirme, rehberlik ve danışmanlık gibi konularda dersler verilmektedir. Başvuru ve sınav tarihleri her yıl MEB tarafından duyurulmaktadır.

En güncel bilgilere MEB'in resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Uzman öğretmen olmak öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarını tırmanmak ve daha fazla sorumluluk almak isteyen öğretmenler için önemli bir adımdır. Bu unvana sahip öğretmenler hem öğrencilerine daha iyi bir eğitim sunmak hem de meslektaşlarına katkıda bulunmak için daha donanımlı hale gelirler.

Bu yazımızda sizin için uzman öğretmen maaşı hakkındaki tüm detayları derledik.

Kaynak: HABER MERKEZİ