2016 yılında Dr. Ersin Aslan’ın öldürüldüğü gün olan 17 Nisan “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” ilan edildi. Antalya Tabip Odası, Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olan 17 Nisan’da Dr. Ersin Aslan’ın şahsında şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için diğer odaların da katılımıyla bir basın açıklaması yaptı. Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu'nda yapılan açıklamada, “Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” denildi. 

Tehlike yaklaşıyor! Uzmanlar şimdiden uyarıda bulundu Tehlike yaklaşıyor! Uzmanlar şimdiden uyarıda bulundu

"NEFEZ BİLE ALAMAZ HALE GELDİK"

Antalya Tabip Odası'nda Gaziantep’te görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 12'nci yıl dönümünü andılar. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ ilan edilen  17 Nisan, başta Dr. Ersin Arslan olmak üzere, sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andılar. Bildiriyi okuyan Hekime Karşı Şiddet Komisyonu Sekreteri Dr. Fatmagül Aslan, “Son 20 senede sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız şiddet korkunç boyutlara ulaşarak biz hekimlerin ve sağlık emekçilerinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. 2023 yılında kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod verilerinden günde ortalama 50’den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz, sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında Beyaz Kod bildirimi yapılmadığıdır. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz ve bu kayıtlara girmemektedir. Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız,  hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip, kabul edilmesine rağmen; halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu nedenlere yönelik çözümlere yaklaşılmıyor” dedi. 

"DEĞERSİZLEŞTİRİLDİĞİMİZ BİR SİSTEMDE ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta şiddetle alakalı herhangi bir adım atmadığını belirten Fatmagül Aslan sözlerini şöyle devam etti:

“Tüm bunlar, her geçen gün bizi çalışamaz hale getiren şiddetin çözümüne dönük etkin, sahici adımlar değildir. Kamu otoritesinin, ilgili meslek örgütü ve sendikalarla en küçük işbirliğinden dahi kaçınması da şiddeti bitirmeye yönelik ciddi bir irade olmadığının delili olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer yasa ve düzenleme önerilerimize kulak verilseydi; 2022 yılında Konya’da hastanede silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Dr. Ekrem Karakaya ve daha birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı, biz sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiğimiz bir sistemde çalışmaktayız. Sağlıkta şiddet bizi tüketen bu sistemin, hastalarla ve kendi aramızda oluşan sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Ancak bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor ve sonucunda toplumun sağlığının daha da geriye gittiğini istatistikler bize gösteriyor. Sağlıklı çalışma koşullarında, tükenmeden ve şiddet görmeden nitelikli sağlık hizmeti verebilmemiz için sağlık sisteminin daha eşitlikçi, toplumun sağlığını önceleyecek şekilde yeniden inşası zorunludur.” 

"ŞİDDETLE MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkta şiddet yasa teklifinin kabul edilmesi, idarecilerin sorumluluğunun göz ardı edilmemesi, çalışma ortamının düzenlenmesi için TTB’nin önerdiği çözümlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Fatmagül Aslan, “Bunlar aynı zamanda uluslararası kabul görmüş önlemlerdir. Tabii ki toplumsal alanda büyüyen şiddet iklimi ve bizi birbirimize düşman ederek kazanç sağlamaya çalışan zihniyetin varlığında sağlık alanında şiddetin de var olacağını biliyoruz. Dolayısıyla şiddetle her alanda mücadele etmekten başka bir şansımızın olmadığı açıktır. Ancak mücadele, dayanışma ve örgütlülükle, ‘şiddet sona ersin’ sloganının tüm dünyada yankılanmasıyla şiddetsiz bir yaşamı hep birlikte kurabiliriz. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bu zamana kadar çalışma ortamlarımızdaki şiddet sorununun çözümü için her alanda, her düzeyde emeğimizi ortaya koyduk. Sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiklerimizin anılarını yaşattık, yaşatacağız. Sağlıkta şiddete karşı mücadele gününde sözümüzü yineliyoruz.  Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.  
 

Muhabir: VİLDAN ÖZKAN