Yaklaşık olarak 570 yılında doğan Ebu Cehil İslam dininin en büyük düşmanlarından biri olmuştur. Cahilliğin babası künyesi Hz. Muhammet (SAV) tarafından verilen Ebu Cehil kimdir önemli bir merak konusudur.

570 yılı civarında Mekke’de doğan Ebu Cehil Mekke’nin sayılı zenginlerinden biriydi. Hayatı boyunca elde ettiği nüfuzu ve serveti İslam’ın yayılmasını engellemek için kullanan Ebu Cehil İslamiyet’i kabul eden tüccarlarla iş yapmayıp bırakarak birçok kişinin iflas etmesine sebep olmuştur.

Ebu Cehil Kimdir 2

Ebu Cehil Ne Demek?

İslam düşmanlığı ile bilinen Ebu Cehil, Kureyş kabilesi tarafından oldukça zeki ve bilge bir insan olarak bilinirdi. 570 yılında Kureyş'te doğan Ebu Cehil, Mahzum kabilesine mensuptu.

Hayatı boyunca kavmiyetçilik yapan ve kendi kabilesinin diğer kabilelerden üstün olduğunu savunan Ebu Cehil İslamiyet’in en büyük düşmanlarından biridir. Ebü’l-Hakem olan künyesi İslamiyet’e düşmanlığı sebebiyle Hz. Muhammet (SAV) tarafından Ebu Cehil şeklinde değiştirilmiştir. Ebu Cehil, Cahillerin babası anlamına gelmektedir.

Ebu Cehil Gerçek Adı Nedir?

Gerçek adı Amr bin Hişam olan Ebu Cehil 620 yılında Beni Mahzum’un reisi olmuştur. Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karar aldığı Dârünnedve üyesi de olan Ebu Cehil, Hz. Muhammet’in (SAV) davetine en başından beri karşı çıkmış ve Müslümanlar aleyhine hazırlanan tüm komplolarda yer almıştır.

Tüm hayatı süresince kendi kabilesinin diğer kabilelerden üstün olduğunu düşünen Ebu Cehil, Velid Bin Mugire ile birlikte kendi kabilelerine mensup olmayan bir peygamber istemediklerini bu yüzden Hz. Muhammet’e inanmayacaklarını açıkça söylemiştir.

Ebu Cehil Kimdir 3

Ebu Cehil Peygamber Efendimizin Neyi Oluyor?

Ebu Cehil, peygamber efendimizi hayatı boyunca engellemeye ve İslamiyet’in yayılmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Bu yüzden yakınlıkları da merak konusudur. Ebu Cehil, genellikle Hz. Muhammet’e (SAV) düşmanlık eden başka biri olan Ebu Leheb ile karıştırılmaktadır.

Ebu Cehil’in Hz. Muhammet (SAV) ile herhangi bir akrabalığı yoktur. Ancak karıştırıldığı ve aynı Ebu Cehil gibi Hz. Muhammet’e (SAV) düşmanlık yapan Ebu Leheb Hz. Muhammet’in (SAV) amcasıdır.

Ebu Cehilin Oğlu Kimdir?

Ebu Cehil’in bir adet oğlu olmuştur. Hicretten 47 veya 49 yıl önce, 573 veya 575 yılında doğan İkrime bin Ebu Cehil, Ebu Cehil’in tek çocuğudur. Başlarda babası gibi koyu bir İslamiyet karşıtı olan İkrime, İslam karşıtı hareketlerin hemen hepsinde aktif rol almıştır. Hatta peygamber efendimiz kendisi hakkında “Ondan çektiğimi babasından çekmedim.” demiştir.

Bedir Savaşı’na da katılan İkrime, babası ölünce Beni Mahzum’un reisi olmuştur. Mekke’nin fethedilmesinden sonra Mekke halkının bağışlanmasına rağmen İkrime gibi bazı İslam düşmanları affedilmemiş ve öldürülme emirleri çıkmıştır.

Bunun üzerine Mekke’den kaçan İkrime, fetih günü Müslüman olan karısının ricası üzerine affedilmiştir. Onun dönüşüne sevinen Hz. Muhammet (SAV) “Süvari muhacir, hoş geldin.” diyerek kendisini kucaklamıştır.

Gördükleri, yaşadıkları ve duydukları sonucunda Müslüman olmaya karar veren İkrime şu sözü vermiştir:

  • Ey Allah’ın Elçisi! Sen şahit ol bugüne kadar senin dinini engellemek yolunda harcadığım gayretin ve paranın en az iki katını sana hizmet etmek için harcayacağım.”

Sözünde duran İkrime, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde İslam adına savaşırken şehit olmuştur. Vücudunda yetmişten fazla ok ve kılıç yarası olduğu söylenmektedir.

Ebu Cehil Kimdir 4

Ebu Cehil Hangi Savaşta Ölmüştür?

İslamiyet’e karşı tüm hareketlerde aktif rol oynayan Ebu Cehil, Müslümanlara eziyet etmekten geri durmamıştır. Müslümanlara karşı yapılan boykotta rol aldığı gibi peygamber efendimizin Medine’ye hicretine engel olmak için hicret gecesi evine girip onun öldürülmesini planlayan da yine kendisi olmuştur.

Bedir Savaşı’nda müşriklerin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bizzat karşılayan Ebu Cehil, Bedir Savaşı’na da aktif olarak katılmıştır. Ancak kendisi bu savaş sonucunda öldürülmüş ve kafası diğer müşriklere de yapıldığı gibi dipsiz bir kuyuya atılmıştır.

Ebu Cehili Kim Öldürdü?

Müşrik tarafının ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp bir de onların yanında savaşa katılan Ebu Cehil bu savaşta da öldürülmüştür. Afra’nın oğulları Muaz ve Muavviz tarafından öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir. Bu iki kardeşin onu yaraladıkları ve başının Abdullah bin Mesud tarafından kesildiği de söylenmektedir.

Hz. Muhammet'in (SAV) “Bu ümmetin firavunu” olarak gösterdiği ettiği Ebu Cehil, İslamiyet aleyhindeki faaliyetleri, Peygamber efendimiz ve onun sahabelerine yaptığı zulüm ve haksızlıklar sebebiyle pek çok ayete konu olmuştur.

Ebu Cehil Kimdir 5

Sıkça Sorulan Sorular

Her fırsatta peygamber efendimize engel olan ve Müslümanlara zulmeden Ebu Cehil kimdir konusunda merak edilen diğer sorular ve bu soruların cevapları şu şekildedir:

Ebu Cehilin Soyu Devam Ediyor Mu?

Ebu Cehil’in tek oğlu olan İkrime bin Ebu Cehil’in Ömer adında bir çocuğu olduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklarda “Amr” diye geçen ve Ebu Cehil’in torunu olan Amr’dan sonra bir torun tespiti yapılamamış olsa da devam ettiği düşünülmektedir.

Muhabir: Vildan Özkan