SES Antalya Şubesi, hükümete yönelik çağrısında, vergi politikalarının yeniden gözden geçirilmesini ve emekçilere yönelik adaletsiz uygulamaların sonlandırılmasını talep etti. “Vergide Adalet İstiyoruz, Yeni Vergiler Değil” diyen SES üyeleri adına basın açıklamasını SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz yaptı.

EMEKÇİLERİN VERGİ YÜKÜ ARTIYOR 

"Vergide Adalet" eylemleri kapsamında, emekçilerin vergi yükünün artırılıp şirketlere ayrıcalıklı muamele yapıldığı vurgulanan açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi tekliflerinin adaletli olmadığı belirtilerek, emekçilerin ve halkın refahı için toplanan vergilerin sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlara harcanması gerektiği dile getirildi.

VERGİ MUAFİYETLERİ ELEŞTİRİLDİ 

Eylemciler, şehir hastanelerini işleten şirketlerin vergi muafiyetlerinden faydalandığını, bu durumun ise sağlık çalışanları gibi emekçileri daha yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya bıraktığı noktasında eleştirilerini dile getirdi. Özellikle Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışanların, bu şirketlerin toplam vergi miktarından daha fazla vergi ödediği vurgulandı.

ŞEHİR HASTANESİNİ İŞLETENDEN SIFIR VERGİ, HASTANEDE ÇALIŞANDAN %35 VERGİ

Maliye Bakanlığından yeni vergi düzenlemeleri çalışmasında şehir hastanelerini yapan 44 şirketin sadece 7 sinin vergi verdiğini 37sinin hiç vergi vermediğini öğrendik diyen Şükran İçöz konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu şirketlerin 2023 yılında toplam verdiği verginin ise 2,8 milyar lira olduğunu öğrendik. Bunun da ne kadarının ödendiğini bilmiyoruz. Sadece İstanbul’da, sadece Çam Sakura Şehir hastanesinde çalışan sağlık çalışanları 2023 yılında bu şirketlerin tümünden daha fazla vergi vermiş durumda. Dahası bu şirketlerin vergi oranının %25 olduğunu öğreniyoruz oysa orada çalışanlar bu ay %35 vergi ödüyorlar.  Biz Maliye Bakanından bu adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz. Emekçilerden toplanan vergileri halkın yararına kullanmış olsaydınız; Diyarbakır’da Mardin’de 13 yurttaşımızı kaybettiğimiz yangınları önleyebilir, onlarca hastayı tedavi için başka şehirlere nakletmek zorunda kalmaz, yerinde müdahale edebileceğimiz sağlık kurumlarımız yada kurumlarda yanık ünitelerimiz olurdu."

VERGİLERLE YOKSULLAŞMA DEĞİL, VERGİDE ADALET İSTİYORUZ.

Bayrama ücretlerimizi alarak girdik, bayram bitiğinde enflasyonla, vergi yüküyle erittiğiniz maaşlarımızın kaybolduğunu gördük. Emeğiyle çalışanlar, emekliler için bir bayram daha hesap kitapla geçti. Temmuz ayında hesaplayacağınız enflasyona göre maaşlarımıza %20 civarında zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Gerçek enflasyonun çok altında bir zam yapmanız yeterli olmayacağı bizleri yeni vergi dilimine sokup bu zammı hiç vermemiş olacaksınız. Gelecek ay ücretlerimizi aldığımızda yüzde 20 zamma ne oldu diyeceğiz. Bu vergide adalet değil. Bu yoksulun, emekçinin sırtına binmek. Vergi çalışmanızda vergi dilimlerini ve vergi sınırlarını düzeltmek yok. Zam verdik deyip bunu vergi ile geri almak var. Bu vergide adalet değil.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 16. haftada yeniden soruyoruz.

·         Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?

·         Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız?

·         Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?

·         Vergide adalet diye başladığınız çalışmayı Meclise sunarken biz çalışanların sırtına bindirdiğiniz adaletsiz vergi sınırlarını düzletecek misiniz?

·         Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

·         Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?

·         Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı yanımızda görmeye mücadelemizi büyütmeye davet ediyoruz. Buradan hükümete sesleniyoruz 16 haftadır sürdürdüğümüz vergide adalet haykırışımızı ne zaman duyacaksınız?"

Muhabir: HANDE TURAN KUMAŞ