Antalya Kaş ilçesinde bulunan 1’nci dere SİT alanının sınırları genişletildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RANTÇILARI ÜZEN KARAR

Antalya Kaş sınırları içerisinde yer alan Karadağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgeyle Boz Tepe ve Karaburun Tepe mevkilerinde tespit edilen tarihi kalıntılarla ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı kesinleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar rantçıları üzerken arkeoloji dünyası ile çevre örgütlerini sevince boğuldu. 

1’NCİ VE 3’ÜNCÜ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Bölgede tespit edilen duvar ve yapı kalıntıları, sarnıç, yüzey seramiklerinin ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ kapsamında olduğunun belirtildiği raporda, ilgili yerel yönetimlerin de ‘olur’ kararıyla söz konusu alanların mevcut SİT alanlarına eklendiği, bazı kısımların 1 bazı kısımlarınsa 3’üncü derece SİT alanı olarak tescil edilmesine karar verildiği aktarıldı. 

BÖLGE İMARLAŞMAYA KAPATILDI

Kaş ilçesindeki söz konusu alanın SİT alanı kapsamına alınmasıyla birlikte bölgedeki imar çalışmaları tamamen askıya alındı. 1’nci ve 3’üncü derece SİT alanı kapsamına alınan söz konusu alanlarda izinsiz inşaat, fiziki uygulama, taş-toprak-kum alımıyla kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılması, bölgeye çöp veya benzer atıklar bırakılması kesinlikle yasaklandı.  

SİT alanları ve koruma alanı içerisinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, kaçak kazıların önlenmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini ilgili kurumlar ve mahalli kolluk kuvvetlerince alınmasına karar verildi. 
 

Muhabir: VELİ AKOĞLU