YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği

  • Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

  • 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  • GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    Antalya'da kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı! Antalya'da kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı!

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ