Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'da tarımsal sulamanın hızla değişmesi gerektiğini vurguladı. Doğan, bölgenin eski vahşi sulama alışkanlıklarından kurtulup cazibeli kapalı basınçlı sulama, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçiş yapılması gerektiğini belirtti.

ÇATALAN BARAJI TEHLİKEDE 

Çukurova'nın tarım arazilerinin Yedigöze, Çatalan ve Seyhan barajlarıyla sulandığını ancak sorunların dağ yüksekliklerinde ve baraj kotlarında başladığını ifade eden Doğan, özellikle Çatalan Barajı'nın kotasının 125 metreye kadar düştüğünde içme suyu sağlanamayacağı uyarısında bulundu. Bölgedeki su kaynaklarının etkin kullanımı için barajlardaki suyun sadece üçte birinin kullanılabilir durumda olduğunu ancak içme suyu sağlanan 115 metre altındaki suyun tarımsal sulama için kullanılamadığını dile getirdi.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı

VAHŞİ SULAMA TOPRAKTA EROZYONA SEBEP OLUYOR 

Doğan, "Önümüzdeki dönemde tarımsal sulamada sorun yaşanmaması için su kullanımında yüzde 50 verimlilik artışı sağlanmalıdır. Modern sulama sistemlerine geçişle birlikte su kaynaklarının sürdürülebilirliği artacak ve tarım verimliliği korunacaktır" dedi.  Özellikle vahşi sulama yöntemlerinin toprak erozyonuna ve su kaybına neden olduğunu belirten Doğan, bu yöntemlerin yerine damla sulama ve yağmurlama gibi tekniklerin benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Bu modern sulama tekniklerinin, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarını optimize ederek su tasarrufu sağladığını ve tarım arazilerinin verimliliğini artırdığını belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelenin de önemine değinen Doğan, "Gelecek nesillere verimli topraklar bırakmak için su kaynaklarını doğru yönetmeliyiz. Bu, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de tarımsal üretimimiz için kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA